Doel en beleid

Niet van toepassing

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld …. wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie
Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 0 tot 21 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid
In ons meest recente meerjarenbeleidsplan van Leergeld Nederland (2021-2024) wordt de focus gelegd op:

1. Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen

2. Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen

3. Effectiever en efficiënter werken

4. Samenwerken vanuit autonomie

5. Professioneel werken met vrijwilligers